Wat gebeurt er als ik de werkgeversbijdrage stopzet?

Als je je werkgeversbijdrage stopzet, heeft je collega 2 opties voor zijn abonnement:

  • hij/zij annuleert het abonnement. Het telefoonnummer in kwestie wordt dan ook afgesloten. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.
  • hij/zij behoudt het abonnement en het telefoonnummer in kwestie. Het volledige abonnementsgeld zal daarna aan hem/haar gefactureerd worden. Jouw bedrijf krijgt voor dat telefoonnummer geen factuur meer.

Abonnementen van werknemers die de dag na je stopzetting een nieuwe abonnementsmaand starten, zullen geen werkgeversbijdrage meer krijgen. Als er die dag zelf nog een nieuwe abonnementsmaand is gestart van een of meer abonnementen van werknemers, wordt die meegenomen op de slotfactuur.