Algemene voorwaarden

 

 1. Vikings kunnen deelnemen aan het beloningsprogramma Member Gets Business binnen Mobile Vikings for Business (het "Programma") en kunnen een vergoeding verdienen in overeenstemming met onderhavige bepalingen en voorwaarden (de "Voorwaarden").

 2. Enkel actieve Vikings kunnen aan het Programma deelnemen.  
 3. Definities onder deze Algemene Voorwaarden: 
 • Onder een "actieve Viking" wordt in het kader van deze Voorwaarden begrepen: een Viking die minstens één actieve simkaart met een abonnement of herlaadkaart heeft.
 • Onder een "actieve simkaart" wordt in het kader van deze Voorwaarden begrepen: minstens één simkaart met actieve bundels.
 • Onder een "bedrijf" wordt in het kader van deze Voorwaarden begrepen: het bedrijf dat beschikt over een ondernemingsnummer.

 

 1. De Viking heeft recht op de volgende vergoeding:
 • Een eenmalige vergoeding van 70 euro per aangebracht bedrijf dat zich registreert op de website van Mobile Vikings en voldoet aan de voorwaarden van Mobile Vikings for Business (https://mobilevikings.be/nl/terms-of-use/overview/) en waaraan minimum twee actieve abonnementen worden toegevoegd.
 • Een bijkomende eenmalige vergoeding van € 10 per extra actief abonnement dat bovenop de reeds twee actieve abonnementen wordt toegevoegd aan het account van het bedrijf.
 • De berekening van de totale vergoeding voor de Vikings wordt gebaseerd op het totaal aantal abonnementen dat een bedrijf heeft geactiveerd tijdens de eerste 4 maanden na zijn registratie bij Mobile Vikings for Business.
 1. Om aanspraak te maken op de vergoeding vermeld in artikel 4 gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:
 • Een Viking kan enkel aanspraak maken op een vergoeding indien de Viking geen onbetaalde aanrekeningen of facturen heeft als de Viking in kwestie een abonnement heeft; 
 • Een Viking kan enkel aanspraak maken op een vergoeding op voorwaarde dat het aangebrachte bedrijf twee opeenvolgende facturen voor de eerste twee actieve abonnementen (en eventuele bijkomende actieve abonnementen) volledig en tijdig heeft betaald. 
 • Het bedrijf in kwestie moet voor 31 december 2021 geregistreerd zijn via de website van Mobile Vikings for Business;
 • Eenzelfde bedrijf kan slechts eenmalig door een Viking aangebracht worden; 
 • Een Viking kan meerdere bedrijven aanbrengen; 
 • Een bedrijf dat de voorbije drie jaren voorafgaand aan de registratie voor ‘Mobile Vikings for Business’ reeds klant was bij Mobile Vikings komt niet in aanmerking voor het verkrijgen van een vergoeding. 
 1. Mobile Vikings heeft het recht om, zonder recht op schadevergoeding voor de Viking, de uitbetaling van een vergoeding te weigeren in de volgende gevallen:
 • Bij het niet voldoen aan deze Voorwaarden;
 • Bij bewijs (of vermoeden) van fraude of misbruik door de Viking of indien de Viking daartoe een poging doet;
 • Bij bewijs (of vermoeden) van fraude of misbruik door het aangebrachte bedrijf of indien het bedrijf daartoe een poging doet.
 1. Enkel de Viking kan zijn/haar persoonlijke uitnodigingslink delen met een bedrijf. Met deze link kan Mobile Vikings nagaan met welk bedrijf de Viking zijn/haar liefde voor Mobile Vikings heeft gedeeld en nagaan of de Viking aanspraak kan maken op een vergoeding en in voorkomend geval de vergoeding toekennen.

 2. Mobile Vikings zal gedeeltelijke betalingen van de vergoeding voorzien volgens het onderstaande scenario.

Per aangebracht bedrijf met een minimum van 2 actieve abonnementen + 2 betalingen per abonnement (volgens de Algemene Voorwaarden):

 • 1e betaling = in de 4e maand voor abonnementen toegevoegd na registratie van het bedrijf. Deze eerste betaling is minimaal € 70 (€ 50 + 2 x € 10 per geactiveerd abonnement volgens de voorwaarden) + € 10 per extra actief abonnement.
 • 2e betaling = in de 5e maand voor nieuw toegevoegde abonnementen in maand 2 na registratie van het bedrijf, € 10 per extra geactiveerd abonnement.
 • 3e betaling = in de 6e maand voor nieuw toegevoegde abonnementen in maand 3 na registratie van het bedrijf, € 10 per extra geactiveerd abonnement.
 • 4e betaling = in de 7e maand voor nieuw toegevoegde abonnementen in maand 4 na registratie van het bedrijf, € 10 per extra geactiveerd abonnement.
 1. De Viking geeft telkens aan op welke manier een specifieke vergoeding wordt uitbetaald:
 • Volledige betaling in Vikingpunten om facturen of herladingen te betalen;
 • Of volledige betaling in cash op een bankrekening.

Voor elke betaling ontvangt de Viking een e-mail waarin hij/zij die voorkeur kan aangeven (Vikingpunten of cash) en eventuele bijkomende informatie kan geven (bv. het bankrekeningnummer).

 1. Mobile Vikings behoudt zich het recht voor om het Programma (of bepaalde onderdelen ervan) stop te zetten, zonder hiervoor een motivering te moeten geven. Mobile Vikings behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en processen met betrekking tot het Programma te wijzigen, zonder hiervoor een motivering te moeten geven. Indien relevant voor de Viking, zal deze stopzetting of zullen deze wijzigingen aan hem of haar met geschikte middelen (bv. e-mail) worden gecommuniceerd.