Hoe pas ik de vergoeding voor kosten buiten bundel voor mijn werknemer aan?

Standaard zijn de kosten buiten de abonnementsbundel ten koste van de werknemer. Je kunt dit aanpassen door een maandelijkse vergoeding buiten bundel in te stellen. Die vergoeding kan kosten buiten de normale abonnementsbundel (bellen, surfen, sms’en) deels, of volledig dekken.

Je past deze vergoeding als werkgever aan via My Business, waar je de abonnementen van je werknemers beheert. Het bedrag dat je hier instelt (tussen € 0 en € 300) is dan het maximale dat je kunt aangerekend worden voor kosten buiten bundel. Verbruikt je werknemer minder of niets, dan wordt dat natuurlijk niet aangerekend. Je ziet dit telkens terug op je maandelijkse factuur.